'Abaholi abaphendule'

By Drum Digital
26 October 2012

Encwadini yakhe entsha udokotela Ramphele ukhuluma ngesimo sezepolitiki sakuleli

UYISIFUNDISWA  esiyikazela imiyezane. Isishoshovu sezombangazwe nombhali wezincwadi ezinohlonze.

Njengoba wonke amehlo ethe njo engqungqutheleni yobuholi be-ANC ezobe iseMangaung ngoDisemba, yena ukhiphe incwadi ehluba udlubu ekhasini lapho ekhuluma nentsha ngesimo esithi, Conversations With My Sons and Daughters.

Udokotela Mamphela Ramphele ukhuthaza intsha yakuleli gabade ukuba isukumele phezulu iqondise izigwegwe kuhulumeni.

Ukhulume nethimba le-DRUM wathi:

Find Love!

Men
Women