Abasakazi bebhola

By Drum Digital
31 May 2013

Liyanda inani labesifazane elizibophezele ekusakazeni izinhlobonhlobo zemidlalo kuleli, I-DRUM ixoxisane nabo.

SEZADLULA lezo zinsuku ?zakudala lapho ukusakazwa kwezemidlalo bekwaziwa kungumsebenzi wabesilisa nje kuphela.

Namhlanje sesi-nabo nabantu besifazane abasakaza kuma-TV. UCarol Tshabalala angaba ngomunye owokuqala wabo.

Sikesaxoxisana nabanye babo.

Find Love!

Men
Women