Angeke Ngishwabane

By Drum Digital
24 November 2011

Ubhale ku-tweet ngalesi sehlo ngalobo busuku, wathi, “ANGISOPHINDE ngilubhade unyawo lwami eHUSH Rosebank futhi!!! Zintokazi uma nifuna ukushaywa! Yanini eHUSH!!!” I-tweet yakhe elandelayo ithe, ‘Ngisanda kushaywa unogada oyisidlakela nowokufika eHUSH eRosebank” yenza kubhekisiswe inzondo nabokufika kuleli. Isitatimende seHush kuFace-book sithi: “Ngasikhathi simbe ebusuku emva kuka-2 ekuseni, uMinnie nabangane bakhe babe nengxabano nelinye iklayenti etafuleni eliseduze nelabo. Lana bekungamaklayenti avela eLandani (akuwona ase-Afrika njengoba eshilo). Siphatheke kabi ngendlela akhulume ngayo ngenzondo yabokufika kuleli ezitatimendeni zakhe. IHush iyaziqhenya ngokuba yindawo ekhethwa yizihlabani zakwamanye amazwe, kubalwa uJohn Legend, o-DJ bakwamanye amazwe nabanye abantu.”

Find Love!

Men
Women