Baqeda 'ihlazo'

By Drum Digital
23 August 2013

Izihlabani ezintathu zixoxa ngezindawo zazo no-bumqoka bokufundisa abantu ngempilo yobutabane njengoba kunesizini entsha ye-After Nine.

impikiswano nokubuyisana ngokunye okugqame kakhulu ku-After Nine.

Kusukela ngesizini yokuqala uqala lo mdlalo ngoMeyi 2007, akuphikwa ukuthi iningi lababukeli baseMzansi lanengeka.

Uhlelo lwalukhombisa izimpilo zezitabane nokungavamile ukubekwa eshashalazini.

I-After Nine yanconywa ngabakulo mkhakha ngokuthinta isihloko “esizwela” kangaka.

Ko-dwa ukunconywa kwayo kwalandelwa izikhalazo zabantu ababethi lolu hlelo “lubucayi” ukuthi lungabukwa ngezikhathi zokuqala kobusuku.

Find Love!

Men
Women