Eka-Angie noZuma

By Drum Digital
19 July 2013

Bayakhala abahlali baseNingizimu Afrika ngendlela uMengameli uJacob Zuma ashintshe ngayo oNgqongqoshe.

UMengameli Jacob Zuma usanda kumemezela ukushi-ntshwa kwekhabhinethi kwesine nokuthinte imizwa yamaqembu amaningi kanye nabahlaziyi bezepolitiki.

Iningi labakhulumile bavumile ukuthi bekudingeka ukuthi uMengameli afake umuntu esikhundleni sikaNgqongqoshe wezokuXhumana uDina Pule kanye noNgqongqoshe wezokuBusa nokuBambisana nezoMdabu uRichard Baloyi kodwa abanye abaningi kubethusile ukukhishwa kukaNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uTokyo Sexwale.

sikhulumi seDemocratic Alliance uMmusi Maimane ubeke uvo lwakhe lokuthi ukushintshwa koNgqongqoshe akuhambanga ngendlela futhi kube mayelana nokuthi ubani uMengameli we-ANC angasamthandi, esikhu-ndleni sokuthi basebenza kangakanani.

Find Love!

Men
Women