Halala kwakuhle kwethu!!!

By Drum Digital
05 April 2013

UNthabiseng Mphahlele woMvhango ushade no Dennis Tau emcimbini obuthanyelwe abangane nomndeni.

ISIPHAKEME inhlamvu yelanga,  isibhakabhaka siluhlaza sithe cwe,  kuzwakala kancane umsindo  wezinyoni zishaya umlozi.

Izulu libavumile. Lolu suku kudala lulindiwe, lubhekwe ngabomvu.Seluze lwafika!

Namhlanje uswahla lwensizwa olungu- Dennis Tau (33) luzokwenza isivumelwano noNthabiseng Mphahlele (29).

U-Dennis oshaye isudu kanokusho uyabindeka lapho ebona umakoti wakhe engena ecothoza esontweni eqonde kuyena.

Umakoti muhle uqedile.

Find Love!

Men
Women