Igamambumbulu likaMadiba

By Drum Digital
27 July 2012

Bebenamaphupho afanayo. Omunye wayelwela inkululeko yabantu bakubo, omunye wayephula imithetho eyayimvimbela ukuthi acebe futhi abe ngusaziwayo. Ekuhambeni kwesikhathi baba negama elilodwa futhi babefunwa phansi phezulu uhulumeni wobandlululo Lapho uNelson Mandela eboshwa ngomhla ka-5 ku-Agasti 1962, eHowick, KwaZulu-Natal, wayesebenzisa igama likaDavid Motsamai.

Ukubungaza iminyaka engama-50 yesikhumbuzo sokuboshwa kukaMadiba, i-DRUM ivakashele umndeni kaDavid Motsamai wangempela oseDube eSoweto ukuzothola ukuthi le mpicabadala yaqala kanjani.

Find Love!

Men
Women