Ikusasa eliqhakazile

By Drum Digital
26 July 2013

UDumisani Masilela olingisa kuRhythm City, usebenze kanzima ukuze afinylele esicongweni.

Kuningi asedlule kukho empi- lweni, yize kunjalo uDumi   Masilela ubukeka enekusasa eliqhakazile.

Njengomlingisi osemusha kulo mkhakha ubonakala enza umsebenzi oncomekayo.

“Angikaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngibe umlingisi, bengigcina ngokuzibukelela imidlalo kumabonakude” ehleka.

UDumi (25) olingisa emdlalweni owaziwa ngeRhythm City uthi ubonga indlela ababukeli abamamukele ngayo nokwesekwa abalingani bakhe bakwenze kwaba lula ukuthi asheshe ajwayele, usezizwa esekhaya.

“Kuyajabulisa ukubona abantu   bewujabulela umsebenzi wami kanye nempumelelo yami,” esho.

Impilo yakhe ayehlukile kakhulu nendawo ayilingisayo kulo mdlalo, ulingisa umfana ongundingasithebeni kodwa osezakhele impilo engcono.

Find Love!

Men
Women