Ingcithabuchopho enguMinnie

By Drum Digital
27 July 2012

Uphakathi komhlane nembeleko. Ukhomba ngophakathi futhi akaswele lutho. Ngempela intendele iwel’enkundleni kule ntokazi. Abanye abantu baphila baze bafe belangazelela ingxenye yalokhu anakho kodwa yena uphumelele ngesikhathi esifushane. kunjalo-ke empilweni, kuphumelela abasebenza ngokuzikhandla. Ayikho inkomo yobuthongo.

Sikule ndawo yaseheidelburg eSulumani Bush Lodge ukuzobona sona phela isimomondiya somlingisikazi, esiphinde sibe ngumethuli wezi-nhlelo ku-TV nasemsakazweni uMinenhle ‘Minnie’ Dlamini (22). Yisizinda somdlalo we-MNet, ithe Wild lesi. kukhala ibhu-ngane njengoba abalingisi nabamakha-mera besayochitha amaholide.

Find Love!

Men
Women