Injabulo yodwa kuToya

By Drum Digital
17 May 2013

UToya Delazy ungene kwezwakala ngecwecwe lakhe elithi, Pump It On, kusuka lapho akaphindanga wabheka emuva.

ISHAYELWA ihlombe indlela ahla- bene ngayo  wazuza izindondo ezimbili ye-best newcomer ne-best pop album kuma-SA Music Award (SAMA).

Kubonakala kungathi uToya Delazy akayi ndawo. Udumo lwakhe luzwakala kuzo zonke iziteshi zomsakazo, kumaphephabhuku nako- mabonakude  kusuka kwaphuma icwecwe lakhe lokuqala, i-Pump it on.

“Ngizizwa ngibusisekile ngempela futhi ngibonga umsebenzi wami ohamba kahle,” kusho uToya Delazy sihlangane naye ezitudiyo zaseSandton sixoxa ngempumelelo yakhe.

Usephenduke isilomo kwabaningi.

Akafani neze nohlobo lwamantombazane asemakhaya ovame ukuwabona, yena wehlukile kanti futhi nomculo wakhe wehlukile unesigqi saphesheya kwezilwandle.

Find Love!

Men
Women