Insimbi engagobi

By Drum Digital
30 January 2012

Ngisho besanda kulahlekelwa ngudadewabo nendodakazi, umdansi, uSomizi Mhlongo, nonina ongumlingisikazi uMary Twala, bathi luse lude uhambo lwabo.

Uphuma ku-BMW Z4 Roadster entsha ebukeka epholile efake ikepisi leGucci elinombala ophinki, ibhulukwe eligreyi elimesha nesikibha seGucci.

Wehlukile kwabanye osaziwayo abeza begqoke beconsa uma bezoxoxa nathi, uSomizi Mhlongo ubukeka ezipholele nje.

“Bengenza eminye imisebenzi,” echaza. Kodwa ubekade egqoke econsa izolo ngesikhathi simthatha isithombe.

“Bengibuya emngcwabeni womngane wami uMuzi Ngwenya izolo futhi kufanele ngibukeke ngimuhle,” esho ngezimpahla ezimnyama abezimeshise ngebhande elibomvu abezigqoke izolo.

Sihlangane erestoranti yamaJaphani, iSo Yum! eHyde Park sizoxoxa nalo mdansi, umculi obuye abe ngumlingisi – njengoba ebhala incwadi.

Uhlala phansi futhi onke amehlo athi njo kuye – kusuka kubathengi kuya koweta – bonke babheka ngakuye.

Engathikamezekile, uSomizi usitshela ukuthi ubhala incwadi ngempilo yakhe – uthi usenenkinga yokuthola isihloko esifanele – futhi ucabangela ukuthi ingaphuma ekupheleni kwalo nyaka.

“Ngenye yezinto ezingijabulisayo kulo nyaka futhi ngiyilindele ngamehlo abomvu,’’ esho. “Imayelana nempilo yami kusuka ngizalwa, imizabalazo nempumelelo yami.”

Funda indaba ephelele kuDRUM  2 Febuwari  2012

Find Love!

Men
Women