Intokozo yodwa kwaKhanyile

By Drum Digital
26 April 2013

ULeleti nomyeni wakhe uSkhuthazo kungathi yizingane ezincane indlela abajabule ngayo ngokuthi bazothola hhayi eyodwa kodwa izingane ezimbili.

AKUZINYANGA ezingakanani uLeleti evele kuleli phephabhuku le-DRUM (Izinhlasi Zothando: 25 Okthoba) egcagcela isithandwa sakhe seminyaka eyisi-8 uSkhuthazo Khanyile.

Ngesikhathi bebungaza usuku lwabo olukhulu bezimaziswe abangane nomndeni, babengazi ukuthi okukhulu kanti kuseza.

Kwakungakadluli nezinyanga ezimbili ezibophezele kuSkhuthazo ngesikhathi esola ukuthi kukhona okushaya amanzi.

Ngempela uLeleti owayeselilahlile ithemba lokuthi angaphinde athole abantwana, agone ingane okungeyakhe wathola ukuthi ukhulelwe!

Find Love!

Men
Women