Isihlabani u-Noeleen

By Drum Digital
11 September 2012

ABANTU uma bebona usaziwayo baphenduka naye. Ubabona behlabana ngamehlo maqede bamkhombe ngamakhanda, abanye ubezwe sebekhulumela phansi besho ukuthi uzibanibani nje lona.

Senza njalo ke nesitafu sasehhotela iMarion eliku- Nicol Boutique eHurlingham, eGoli. Kuthe uma bembona lo saziwayo owethula uhlelo oluyintandokazi ku-TV engena ehhotela abasebenza kulona, baqhwebana bekhombisana nangamehlo futhi behlebelana.

Babodwa abebecela ukuthatha izithombe naye kanti abanye bebeneliswa ukumbheka nje ngamehlo.

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM 13 September 2012

Find Love!

Men
Women