It's Nonhle's world

By Drum Digital
06 July 2011

UNonhle Thema uyisingqazu esenza ukuthi abantu bajikise amakhanda uma edlula. Sixoxe naye ukuthola ukuthi sizwe ukuthi kungani ebhale umsangano awubhalile ku-Tweeter. Usixoxele nokuthi sekunomuntu athandana naye. Ubaphendulile abalandeli bakhe futhi wabatshela indlela abathanda ngayo. Usixoxele ngomlando wakhe nezimiso zakhe emhlabeni nangamabhizinisi akhe.

http://isizulu.news24.com/

Find Love!

Men
Women