Izithandani zoMuvhango

By Drum Digital
11 January 2013

Ihlazo lakamuva ku-sopaie evelele. Sixoxisene nalaba lingisikabanzi.

WO HHE! Okwabonwa nguJames, uzokuxoxela amagwababa echobana.

Phela ubesethole intombi ebisokuzoba ngusofasilahlane wakhe abophe nayo ifindo lomshado.

Kodwa-ke izinto azihambanga ngononi- na.

Lapho sesibheke ukuthi uJames izinto sezimhambela kahle eseze wacela umshado esithandweni sakhe, uMapule, ulale nomngane wengoduso yakhe, uMeiki.

Akukuhle ukuba insizwa ilale nomngane wengoduso yayo isizoshada bese ithi ‘kumane kwenzeka nje ngokuphazima kweso ngoba bengidikibele’.

Find Love!

Men
Women