'Kwanele manje'

By Drum Digital
19 April 2013

UZindzi uthi bengumndeni wakwaMandela bayafisa abezindaba bahloniphe uyise.

UMA umbukela kude uvele umenqene uZindzi Mandela (52).

Mhlawumbe kwenziwa ukuthi owesibongo sakwaMadiba.

Yilapho usuhlala naye phansi nijula lapho ubona khona ukuthi lo mama wezingane eziyisi-8, oyindodakazi yesibili yengqungqulu  nowayengumongameli wakuleli uNelson Mandela nowayengumama wesizwe uWinnie Madikizela-Mandela akukhona nje ukuthi ibhekene nengwadla ngokwenziwa ngabemithombo yezindaba ngokugula kukayise kodwa iyazama nokuba nguma- ma oqotho endodakazini yayo uZoleka (33), osekutholakale ukuthi unomdlavuza webele.

Ngokungananazi uqala ingxoxo yethu ngokusho ukuthi yena akasiyena usopolitiki noma usaziwayo kodwa uphila impilo ethandwa nguyena.

Find Love!

Men
Women