Lusendleleni usana

By Drum Digital
09 August 2013

Injabulo ibhalwe emehlweni kuTall Ass Mo noMome abalindele usana.

Indlela yabo eyehlukile yokugqoka kanye nokuhlala besihlekisa isiyenze uMongezi Ngcobondwane nenkosikazi yakhe uMome baphenduka izintandokazi kuleli.

UMongezi odume ‘ngelikaTall Ass Mo’ ungusomahlaya kanti uMome yena ungusomfashini.

Siqale ukubabona ohlelweni lukamabonakude olwaludlala kuVuzu lubizwa “ngeMo Love” kulolu hlelo sathola ithuba lokubazi kangcono.

I-DRUM ihlangane nalezi zithandani ukuze izwe kabanzi ngokwenzeka ezimpilweni zabo kanye nosana lwabo abalulindele.

Sihlanganele esitolo sabantwana iKids Emporium eGoli.

Find Love!

Men
Women