'Ngasengizenyeza'

By Drum Digital
05 July 2013

ULerato Kganyago wohlelo lwe-The Link usizekela ngokuhlinzwa kwakhe izimila esibelethweni.

Sihlale simbona emamatheka kuvela elomhlathi komabonakude bethu kodwa ngeshwa akusoka lingenasici.

Isimomondiya esinguLerato  Kganyago bukhulu ubuhlungu esesi- dlule kubo, waze wagcine eselahlekelwe ukuzethemba empilweni yakhe.

ULerato uvulele i-DRUM isifuba emva kosizi nezinhlungu asedlule kuzo ezinyangeni eziyisikhombisa ezedlule.

Emavikini amathathu ubeyohlinzwa izimila (ama-fibroid) ebezimile esibelethweni sakhe.

Find Love!

Men
Women