‘Ngingubaba kaJulius Malema'

By Drum Digital
30 January 2012

Uhlwempu kodwa usanamahloni okubhekana noJulius – ubambelele ethembeni lokuthi ngelinye ilanga le ndodana ayilahla iyomthethelela futhi imamukele.

Uhamba eqhuba umhlahlavu webhala, ethungatha izinsimbi ezilahliwe. Ilanga limi lithe mpo okhakhayini futhi kuyacaca ukuthi usekhathele njengoba nezithukuthuku sezigobhoza esiphongweni.

“Nginguye ubaba kaJulius Malema,’’ kusho yena ephefumulela phezulu.

“Uyindodana yami, kodwa akafuni nalapho ngihambe khona. Akanendaba nami futhi nalapho engidlula ngezimoto zakhe ezinkulu uvele angithi klabe sengathi umuntu angamazi, maqede ayishaye izule.’’

Kusithathe isikhathi impela ukuthungatha lesi saguga esinguSamuel Manyapye (71), njengoba kuthiwa angaphezu kwekhulu amadoda akuleli lokishi aqhuba amabhala, ehamba eqoqa izinsimbi.

Siqale emkhukhwini wakhe oseMohlakaneng, indawo echeze kancane kumgwaqo uNelson Mandela Drive nonqamula phakathi kwelokishi iSeshego elingaphandle kwasePolokwane eLimpopo.

Uma sifika kwakhe sithole umkhakhe uRahaba (45) nositshele ukuthi akukudala ephumile.

Ngemva kokuzungeza iSeshego amahlandlana sigcine sesipake ekhoneni lomgwaqo ophithizelayo, nelanga lingazibekile phansi, lishisa likhipha umkhovu etsheni . . . kodwa sigcine simtholile. “Nifuna ukukhuluma nami ngoJulius?’’

Funda indaba ephelele kuDRUM  2 Febuwari  2012

Find Love!

Men
Women