“Ngisuka kude”

By Drum Digital
27 July 2012

Ungacabanga ukuthi umculo wakhe yiwona owenza abantu bazifele ngaye. Kodwa uma sihlangana naye sibonile ukuthi akuwona umculo wodwa kodwa ukuzithoba kanye nendlela athanda ngayo ikasi, ngezinye zezizinto ezenza abantu bamthande. Yikuyo yona le migwaqo yaseSoweto lapho uthando lwezobuciko nomculo lwaqala khona kuLinda Mkhize owayaziwa kakhulu ngelikaProKid manje usezibiza ngoPro.

Find Love!

Men
Women