Ngiyazisola

By Drum Digital
09 August 2013

UWinnie Modise ubelokhu engathi vu ngokubhidlika komshado wakhe kodwa ugcine esekhuluma ngenxa yokushiwo ngobengumyeni wakhe.

ISIZULU sithi umendo awuthunyelwa gundwane.

Kuthe lapho sesisele sobabili wasikhihla isililo waze waba nesilokozane.

Uyabuzwa ubuhlungu uWinnie Modise (37).

Uyaqala ukudalula iqiniso ngokubhidlika komshado wakhe weminyaka eyisi-7 nomthwebuli zithombe wakwa-SABC uThabo.

“Ngiyakuzonda ukuxoxa ngempilo yami yangasese nabezindaba kodwa kufanele ngibeke iqiniso njengoba linjalo ukuze kuphele amanga ashiwo ngami emaphepheni.

Kubuhlungu ukuthi ubudlelwano bami noThabo sebufike ezingeni lokuba akhulume izinto ezimbi,” esho ngosizi.

Find Love!

Men
Women