Ngiyilokho engiyikho

By Drum Digital
12 October 2012

UPaballo Moloi ukhule esemehlweni abantu kodwa ngeke avume izimfamona zime endleleni yakhe. Uzimisele ukuphumelela kukho konke akwenzayo

UBEPHUMA phambili emakhasini okuqala ezindaba ngezizathu eziningi phakathi kwazo, indaba yesisindo sakhe, ukuba yindodakazi kasaziwayo nezindaba zakhe zezo- thando.

Baningi  abathi lokhu bekulindelekile ngoba phela ukhule esemehlweni abantu, njengoba aqala ukuvela ku-TV eneminyaka emine.

Ube negalelo emikha- kheni eminingi kufaka ukuba ngumethuli wezinhlelo ku-TV, umsakazi, i-voice artist, umlingisikazi nomlingisi wasesiteji.

Find Love!

Men
Women