'Ngizalwe kabusha'

By Drum Digital
28 June 2013

Umculo woKholo uSechaba Pali ubonga uMdali ngokuyeka utshwala, insangu nobusoka. Uthi yena ubengaliboni iphutha kulokho.

INDODA yangempela iyalibona iphutha layo bese iyaziqondisa izigwegwe zayo.

Kuvamile ukuba abaculi bokholo baphendule abantu kodwa bona baphile impilo ehlukile kunalokho abakushumayelayo.

Intandokazi yomculi wokholo  uSechaba Pali usephinde wasala dengwane emva kokulaxazwa yinkampani yokuqopha iGallo Records ngoba ithi uyihlongandlebe.

Uxoshwa nje bekusengakapheli nonyaka enze isivumelwane sama-albhamu amathathu nayo.

Kodwa lokho akulutho kunamahlazo abhekene nawo

Find Love!

Men
Women