Ngobonga impilo

By Drum Digital
08 March 2013

Isihlabani somculo wokholo uDeborah Fraser usinde ekufeni. Ufuna ukuxoxela abalandeli bakhe ngakufundile.

ISIZULU sithi kudla fumuka kudla silaza.

Ukugula akunalo ubandlululo.  Akekho obecabanga ukuthi indlovukazi yoMculo woKholo e-SA ingahlaselwa yileli sela lesifo sikashukela.

Wehlile kancane emzimbeni futhi nemiyeko yakhe uyigundile. Ungafunga ukuthi yitshitshi elithi, ‘mama ngizophekani’.

UDeborah Fraser usibingelele ngokumamatheka.

“Kudala ngagcina ukuxoxa nethimba le-DRUM futhi kuningi engizo nitshela khona,” esho ngenjabulo.

Find Love!

Men
Women