NjengoKhozi uSma undizela phezulu.

By Drum Digital
05 October 2012

Umsebenzi kaSma Mbatha kuVuka Mzansi Breakfast Show oKhozini FM akuwona nje ukuchofaza izinkinobho kodwa uyingxenye enkulu yalulo hlelo.

Kunabantu okungasho lutho ukuba ngosaziwayo kubona, abangafuni ukuthi impilo yabo yangasese inekelwe izwe.

Kwala ngisho uzama kanjani ukuthola izimfihlo zabo, baqinisa ikhanda.

USma Mbatha ongumlingisikazi kumabonakude uyilolu hlobo lukasaziwayo ongafuni kusondelwe ezindabeni zakhe zangasese.

Kucace bha ukuthi ungusaziwayo ohlukile ngesikhathi ithimba leDRUM lihlela ukubonana naye.

Find Love!

Men
Women