Sebekhulile!

By Drum Digital
01 February 2013

Silangazelela nokwazi ukuthi lezi zihlabani zeYoTV zenzani emva kokuphela kohlelo lwazo.

SEKUYISIKHASHANA lezi zi- ntokazi ezintathu  singaziboni.

Phela, zaziba mdibi munye ohle- lweni ezazilethula kumabonakude.

Lezi zintokazi namanje ziseyimbumba ngesikhathi zihlangana  nazo eresitshurenti yase-Ultra-Chic Co.fi  eRosebank, eGoli.

“Angisakwazi, kudala ngakugcina CC,” kusho umlingisikazi uKhanya Mkangisa ngentokozo ebona uzakwabo abesebenza naye ku-YoTV  uHulisani “CC” Ravele

emhaga.

“Side isikhathi,” kumoyizela uHulisani.  Lezi zintokazi ezimbili zethule lolu hlelo ngokubambisana i-YoTV Big Breakfast Show iminyaka emibili zisebenza ndawonye.

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM - 7 February 2013

Find Love!

Men
Women