'Sengamlaxaza'

By Drum Digital
26 October 2012

UKelly Khumalo uthi akazange alubhade kwelesahlulelo sikaJub Jub. Uthi ungumama oqotho futhi usephumile empilweni yobeyisoka lakhe manje usegxile emsebenzini wakhe nase-kukhuliseni indodana yakhe.

Abaziyo bathi ukuboshwa kufana nokufa. Izihlobo nabangane baloyo osuke eboshiwe banganywa wusizi nomunyu.

Kodwa nakuba uyise womfanyana wakhe oneminyaka emibili esanda kulahlwa yicala lokubulala, elokuzama ukubulala nokushayela egajwe ngezikaFaro edle nezidakamizwa kodwa kuKelly Khumalo akudikizi ngisho ingqulu.

“Ngasivala leso sahluko empilweni yami, sekuphele unyaka kunjalo,” esho.

Uthi usewuyekile futhi nomkhuba wokungapheli emicimbini.

Find Love!

Men
Women