Simphiwe Dana - Inkwenkwezi

By Drum Digital
19 February 2014

Simphiwe Dana uthi uyiNkwenkwezi.

verse1:

Apho ukhona

Londaw’ okuyo

Ndiyathemba

Uyintyatyambo

Ndibona wena

Ezinkwenkwezini

Ndiyathemba

Uyinkwenkwezi

Sibane sam

Noma lisibekele nkwenkwezi

Ndiyabuva uBugqi bobukho

Bumnyama bungaka nkwenkwezi

Ndibona wena x2

Bumnyama bungaka nkwenkwezi

chorus: x2

Uyinkwenkwezi (Uyinkwenkwezi)

Khany’ ebumnyameni (Khany’ ebumnyameni)

Ubumnyama bungaka (Khany’ ebumnyameni)

Ngathi uwedwa (jwi)

Find Love!

Men
Women