'Singamathe nolwimi'

By Drum Digital
18 January 2013

UKhabonina Qubeka nonina uPortia banobudlelwano obuqinile nothando oluvuthayo.

EKUNGENI kwethu kuleli khaya sihlangatshezwe uhleko olusho phezulu oluyinkomba yekhaya elinothando.

Intokazi esihlanga- bezile esho ngezinwele ezimfushane ezigqamisa ubuso bayo, ibishaye ingubo emfushane eluhlaza eveza umzimba wayo ololongekile.

Iphimbo layo eliyisihosho lihunge bonke ababelapho.

“Namuhla amehlo azobe ethe njo kuwe, mama,” kuntela uKhabonina Qubeka ongumdansi nomlingisikazi.

Find Love!

Men
Women