Sisekhaya likaThabo Mdluli nomndeni

By Drum Digital
20 July 2012

Sibhekise amabombo emzini womculi ohlala eBenoni, sicabanga ukuthi sizothola umuzi onazo zonke izimfijoli zomculo, kubalwa wena-synthesizer, piyano omncane okhazimulayo kanye neqoqo lamarekhodi egunjini lokuphumula.

Akubanga njalo! Lo muzi yikhaya labashadikazi elivamile futhi akukho nokuncane okukhombisa umsebenzi wabo. Okuxhumanisa uThabo Mdluli (33) nomculo ama-CD abekwe ekhoneni egunjini lokungcebeleka. “Ngigcina inqwaba yezimfijoli zomculo lapho ngisebenzela khona eBryanston.

Nakuba sikhona isitudiyo lapha ekhaya kodwa nginesifiso sokuba nopiyano omncane egunjini lokuphumula. Indodana yami ithanda ukudlala umculo ngakho kungaba yisu elihle ukuba nawo.”

Umuzi kaThabo ubuqamama nomgwaqo onguthelawayeka u-N12 e-Atlasville eGauteng, wenganywe nayigquma.

Lo muzi kanokusho usho ngamakamelo amane kanti uyisiphephelo sikaThabo nomkakhe, uNonhlanhla (32) namadodana abo amabili, uThando (8) kanye noMusa (6). “Siqale ukuhlala lapha eminyakeni eyisi-6 edlule,” kuchaza uNhlanhla.

“Lena yindawo ethule nekude  esiphithiphithi sasedolobheni.” “Inomoya wasepulazini,” kungenelela uThabo. “Lapha ukhangwa nangamahhashi ekuseni. Kunesitebela samahhashi ngezansi komgwaqo. Izingane zami zifunda esikoleni engangifunda kuso.”

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM – 26 July 2012

Find Love!

Men
Women