Sivuselela owemfashini

By Drum Digital
21 June 2013

Uphethe umhlaba wezemfashini oweStoned Cherrie uNkhensani Nkosi futhi usekulungele nokungena kwezokuhlotshiswa kwekhaya.

“Angisuye usozimfashini futhi anginandaba nezinto eziningi noma umsiko othize,” lawa ngama- zwi ongewalindele ku-msiki wengqephu odumile nohlonishwayo ophethe ilebula leStoned Cherrie,  uNkhensani Nkosi.

Nokho ungalindela noma yini kowesifazane osephathe ibhizinisi lemfashini eliphumelelayo iminyaka eyi-13 nokhaliphile ekukhuliseni lo mkhakha.

Kodwa uNkhensani uyachaza ukuthi uthando lokusika ingqephu yilo olwamholela ekuthandeni lo mkhakha.

“Uma siyiqala ekuqaleni, siyenza ngaphandle kokubheka ukuthi impahla ijwayelekile yini ezitolo,” echaza.

“Kodwa akusikho lokho. Ngifuna ukuphuma ngesinyelela ngibuyele la ngivele ngenze nje.”

Find Love!

Men
Women