Siyimbumba ke manje

By Drum Digital
07 January 2013

Nakuba bekunamahlebezi athi behlukene lezi zithandani zimatasatasa zihlela ikusasa lazo ndawonye. Banobungane notha- ndo iningi eligcina ngokuphupha ngakho. I-DRUM ixoxe nalesi sibili ukuze ithole kabanzi ngezinhloso zabo.

IsiZulu sithi amasongo akhala kahle uma emabili, kunjaloke nakuzo lezi zintandokazi zamaSoapie.

UThami Mngqolo noJo-Anne Reyneke konke kubahambela kahle.

Lesi sibili aseswele lutho, ubuhle ukukhalipha kwengqondo, yithalente kanye nothando.

Empeleni uthando lwabo seluqine kakhulu kunaphambilini futhi abanamahloni ukuluqhakambisa uma kunesidingo.

UThami (30), odlala indawo yesitabane uSenzo koweGenerations, akawasusi amehlo noma izandla kuJo-Anne (24).

Find Love!

Men
Women