Sizithandela impilo nje

By Drum Digital
17 August 2011

Bobabili uMinnie (21) noSizwe (28) bangabodwana kanti alukho uthando olufufusayo lapha, esikhundleni salokho bangabangane abakhulu kanye nokugconana okukhulu.

Igcokama elinguSizwe wathola ukuhlonipheka ngenkathi eba ngowokuqala waseNingizimu Afrika ukuba yi-base video jockey (VJ) ye-MTV muva ngo-Okthoba ngo-2005, kodwa manje usezenzele ikhaya elisha ngokuba umethuli weLive futhi uyazifela ngomsebenzi wakhe.

“Ngasithokozela isikhathi ebengikuso e-MTV,” uma esho.

Find Love!

Men
Women