The Soil – Sedi Laka

By Drum Digital
31 December 2013

As you usher in the New Year, here is a reflective tune to help you guide you in your walk.

Sedi laka, mponesetse tsela

Ke tsamaye

Ho lefifi, hape ho sebaka

Ntsamaise

Ha o le teng, ha ke batle tsebo

Ya ntho tsohle, wena o ntekane Kgale ke ne ke sa o lakatse

Ka ithata

Ke ne ke re, ke nna ya bohlale

Ka itshepa

Empa jwale, ke ntse ke itshaba

Se hopole boikgantsho baka Reko la hao le seke la mpheta

La mphuralla

Ditsietsing le thateng ba tsela

Ke yo fihle

Ke yo kena seding le sa tloheng

Ho Jesu yo ke mo ratileng.

Find Love!

Men
Women