Trust First

By Drum Digital
06 July 2011

UMshoza noJacob Mnisi bavuselela uthando lwabo ngemva kokwehlukana okumuncu emphakathini ngoJanawari kulo nyaka. Sixoxe nala bashadikazi ukuthi sizwe ukuthi babexatshaniswe yini kwasekuqaleni futhi bawalungise kanjani umshado wabo. Basitshele izinto abazimisele ukuzenza ukugwema ingxabano engaholela ekutheni bahlukane ngesikhathi esizayo.

http://isizulu.news24.com/

Find Love!

Men
Women