U-Bongani ngqo!

By Drum Digital
28 December 2012

UBongani Maseko uthi ushiye phansi impilo yobutsotsi...

Ubunjalo bakhe buyakuphazamisa kancane uma uqala ukumbona.

Ugqoke ncamashi njengoSledge odume ikakhulu emdlalweni we drama owuchungechunge i-Zone 14, ku-SABC1.

Uma sihlangana noSledge ogama lakhe langempela nguBongani Maseko (32) sifunda ukuthi lo mlingisi unesizotha futhi uzithobile.

“Ngethula izinkulumo ezakhayo ezikoleni ezizungeze i-Alexandra, eGoli. Izingane ziye zilindele ukubona uSledge uma ngikhuluma nazo,” kuchaza lo mlingisi.

Ku-Zone 14 uBongani akahleki, akancokoli kodwa uma sihleli naye sithola ukuthi  ungumuntu onama-hlaya.

Find Love!

Men
Women