U-Star empilweni kaNonhle

By Drum Digital
28 December 2012

Le singqazu esasingumethuli wezinhlelo ku- TV, ochukuluze abaniningi esikhathi esiphambili, ufuna ukuqala kabusha egxile ekubeni umama oqotho kuStar, intombazanyana yakhe.

ABANYE abantu impumelelo iyabakhukhumeza baze baphelelwe nayinhlonipho.

Nakuso le singqazu sentokazi enguxamu kavinjelwa ike yaba nyamanambana kwabaningi  emuva kokuphawula engosini yezokuxhumana iTwitter ukuthi unemali futhi unethalente ukwedlula wonke umuntu.

Kodwa konke lokho sekudlulile, kusho uNonhle Thema.

Uyavuma ukuthi wake waphazama ngandlela thile kodwa manje usenento ebaluleke ukwedlula zonke.

Find Love!

Men
Women