U-Vicky Masuku wavulela imbokodo indlela kwezemidlalo

By Drum Digital
20 July 2012

Uzakhele udumo ngezwi lakhe elimtoti kubalaleli abangaphezu kwezigidi eziyi-7 boKhozi FM. Yize engasekho malanga onke izwi likaVicky Masuku (59) liletha intokozo nenjabulo. U-Vicky owayenguthisha, ukhulele KwaMashu enyakatho neTheku.

Ungowesifazane  okuqala ukusakaza ezemidlalo kulo msakazo oqophe umlando enza umsebenzi wabesilisa.

Simvakashele emzini wakhe oku-Argyle Road, eThekwini. Sihlangana naye sesi-dlule kudala isikhathi ebesivumelene ngaso. Ubevele eshilo ukuthi uzobambeka

emsakazweni ngoba engomunye wabenzisa inhlolokhono. Injabulo ibhalwe ebusweni uma ekhuluma ngothando lwakhe lokusakaza nolwabalaleli.

Kusobala ukuthi unaso isizungu njengoba engasemningi emoyeni. Esilandisa ngokuqala kwakhe ukuba yisilomo kulo sakazo,

uthi kwayena wangena engalindele. “Angizange ngihlele ukuba ngumsakazi. Ngangizama inhlanhla,” esho ehleka. UVicky uthi akakaze asifake isicelo emsaka-zweni njengoba kwenzeka kofuna umsebenzi.

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM – 26 July 2012

Find Love!

Men
Women