Ubuyile uZandi

By Drum Digital
23 August 2013

Ushaye ibuya uZandi Nhlapho ku-TV, sixoxe naye ngomsebenzi, umndeni, impilo nokunye.

WAYENGOMUNYE wabethuli bezinhlelo ze-SABC bokuqala ngeminyaka yama-90 futhi wazitholela indawo ezinhliziyweni zababukeli baseMzansi abaningi.

Eminyakeni eyishumi eyedlule wanquma ukushiya emkhakheni owakha ingxenye enkulu yempilo yakhe.

I-DRUM ivakashele uZandi Nhlapo ekhaya lakhe eliseCenturion eGoli.

Ngenkathi esibingelela emnyango, ugijinye-lwa amantombazanyana amahle amabili amba-mba imilenze.

Find Love!

Men
Women