'UBuyile uzitika ngocansi'

By Drum Digital
07 December 2012

Ziyaqhubeka izinsolo zokuthi uzitika ngocansi nabesifazane umlinganisi weGenerations uBuyile Mdladla.

ABAZIYO bathi ayishunqi intuthu kungabasiwe.

Kusanda kuqubuka izinkulumo ezithi kuputshuka izithombe ezintsha zomlingisi weGenerations enqunu nosanda kushada uBuyile Mdladla.

Le zithombe ezendoda ehlonzwe njengoBuyile abemithombo ezimele, lokho kumholela ezenzweni zokwenza ucansi nabesifazane abehlukene.

Umuntu mumbe uthumelele i-DRUM  lezi zithombe ubengalidalulanga igama lakhe kodwa simphoqile loyo ozithumele ukuba aqinisekise ukuthi uBuyile uqobo.

Kwezinye zezithombe esinazo uBuyile  ubona- kala enziwa ucansi lo mlomo futhi enza ucansi nowesifazane ongahlonzwanga.

Find Love!

Men
Women