UHappy uthuniwe

By Drum Digital
12 April 2013

Kusolakala ukuthi ubaba wakhe ubengumlungu owayeqashe unina ngaleso sikhathi. Ngeshwa uHappy akaze amazi lowo baba.

ABANTU bebezindimbane kuba-ndakanya nabasebukhosini ukuzobeka uHappy, yize ikhaya lakhe belilincane  ukumumatha bonke abantu ebebezothi ndlelanhle.

Bebecula bekhu-mbula uHappy Sindane ebebecabanga ukuthi uthandwa yiwo wonke umuntu kuze kube mhla ebulawa ngesihluku.

Ngesikhathi abebezobhodlela emswaneni  emngcwabeni kaSindane, ugogo Johanna Masombuka undlale icansi abeliphethe ngaphandle komuzi ngesikhathi uqhubeka umngcwabo.

Ubelaliswe ebhokisini elinsundu elisindayo lahlotshiswa ngombala obukhwebezane.

Find Love!

Men
Women