Ujabula kakhulu uma enikela

By Drum Digital
07 December 2012

Udlule ezikhathini ezinzima uSophie Ndaba kulo nyaka kodwa uzimisele ngokwenza izinto ezinkulu ngo-2013.

K UYIQINISO ukuthi umendo kawuthunyelwa gundwane.

Phela ukube bewuthunyelwa ngabe uSophie Ndaba akazange ashade isibili nendoda kakhololo!

Yize kusekude ukuthi sikhohlwe ngalezi gemegeme zomshado wakhe, yena uthi useqhubekele phambili nempilo.

Sihlangana noSophie ngo-8 ekuseni ngoMsombuluko.

Ukwazile ukuhlanga- na nathi yize ubehambile impelaviki yonke.

Find Love!

Men
Women