Umdidiyeli we-Jazz uShado Twala

By Drum Digital
11 September 2012

Waba ngowesimame wokuqala emsakazweni, manje uShado ubuyile nohlelo lwe- SA’s Got Talent

SIZWE ngohleko luqhuma phezulu. Sathi uma siqalaza, sakhangwa yintokazi engena idishazela eCullinan Hotel eKapa. Sixoxe nayo kabanzi ukuze sizwe ngalo makad’ebona womculo we-jazz.

Umculo we-jazz ubushaya into ecokeme ngenkathi sixoxa noNomshado Twala (54), odume ngelikaShado emkhakheni kaqed’isizungu nowayengu-DJ weMetro FM.

“Umculo we-jazz yimpilo yami,” esho ehleka. “Ngidla, ngiphile, ngiphefumule i-jazz . Ngizenzela ikhonsathi nesiteji uma

ngisekhaya,” enezela.

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM - 6 September 2012

Find Love!

Men
Women