'Umdlavuza unganqotshwa'

By Drum Digital
09 August 2013

Umlingisikazi uMbali Maphumulo akawuvumelanga umdlavuza umnqabele ukufezekisa amaphupho akhe. Ufuna ukuqwashisa ngale sifo.

EMVA kokuna kwezimvula ezinamandla kugcina sekuvele uthingo lwenkosazana olukhombisa ukusa kwemvula.

Lesi simo ebesisibekele senzeka kulesi siphalala esingumlingisikazi, weSibaya uMbali Maphumulo (33).

Akekho obengacabanga ukuthi le ntokazi ibilokhu ifihle induku emqubeni yize ike yahangulwa amalangabi esifo somdlavuza.

Kodwa uNkulunkulu emuhle ugcine esinqobile lesi sifo.

Find Love!

Men
Women