Ungubaba onothando

By Drum Digital
01 March 2013

U-Don Mlangeni Nawa uyazithanda izingane zakhe futhi uyithatheka phezulu indima yakhe yokuba ngubaba.

ABANINGI bazomkhumbula edlala indawo yesicebi uZakhe Mhlongo emdlalweni wethelevishini othi Hlala Kwabafileyo ngeyama-90.

Emva kwalokho wayibamba eshobeni, wasenza sahlala sithe njo komabonakude bethu esedlala indawo kaZebedee Matabane osadla ngoludala emdlalweni ka-SABC 3 othi Isidingo: The Need.

Insephe yomlingisi, uDon Mlangeni Nawa (53) wasuka nawo phansi lo mdlalo usasesiqeshini sawo sokuqala ngo-1998 njengoba eseneminyaka eyi-15 elingisa kuwona.

Uthi ngeshwa akunamali azoyithola ngomhlalaphansi kodwa unethezekile kulo mdlalo ngoba usemdala ngeke akwazi ukuntanta angabi nasikhundla.

Uthi emavikini ezayo kuzoba nezingu- quko ezinqala empilweni kaMatabane kodwa akafuni ukwanda kakhulu ngazo.

Find Love!

Men
Women