uNtando ulikhipha lonke iqiniso

By Drum Digital
11 September 2012

NGAPHANDLE kokulahlekelwa ngumngane wakhe omkhulu uBrown Dash, konke kumhambela kahle kulo nyaka.

Kubonakala sengathi akuzange kumphazamise nokusabalala kwemibiko ethi umkakhe ubesho ukumlaxaza

emuva kokubona izithombe zakhe enabalandeli besifazane.

“Lezo zithombe zathunyelwa yintatheli ethize ngoba ifuna kubonakale sengathi ngalala nalawo mantombazane,” kusho uNtando Bangani echaza ngezithombe ezasabalalisa okomlilo wequbula, zashicilelwa nasemaphephandabeni.

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM - 13 September 2012

Find Love!

Men
Women