USarah usize uKelly

By Drum Digital
31 May 2013

Ngesikhathi ezuza umklomelo uKelly akazange aliphathe nakuliphatha igama likaSarah enkulumeni yakhe.

LE NTOKAZI inegama elingelihle embonini yezikaqed’isizungu, yize inekhono elivelele akukho muntu olangazelela ukuba seduze kwayo ngenxa yokungathembeki  nokuziphatha budede-ngu.

Ikusasa likaKelly Khumalo licishe lashabalala.

Uthando lwakhe nalowo owaboshelwa icala lokubulala uMolemo Maarohanyane ‘Jub Jub’ lalinokuhlukumeza phakathi lasakazeka emithonjeni yabezindaba.

Yize wayemseka ekuqhube-keni kwecala lakhe, lokho akumsizanga ngalutho.

Okuqeda amandla  nakakhulu ukuthi uzibulalisa ngezidakamizwa.

Find Love!

Men
Women