'Usesindile uMenzi'

By Drum Digital
24 May 2013

Eminyakeni emibili edlule uMemzi watshelwa ukuthi udinga ukufakelwa inso. Wayiguqula indlela yakhe yokuphila 'usengcono kakhulu'.

Izinhlanhla zabantu azifani.

Bayingcosana abakwazi ukuyibamba ishisa emshadweni.

Kodwa ingwazi yeGenerations iyiwuvali umlomo  ngenkosikazi yayo.

UMenzi Ngubane indoda edlala indawo kaNgamla ku-soapie ewuchungechunge ku-SABC 1.

Ezinyangeni ezingama-20 ezedlule uMenzi watshelwa ukuthi unenkinga yenso futhi usohlwini lwabalinde ukufakelwa izinso kodwa njengoba elindile usebuyekile utshwala nokubhema ugwayi washintsha nangendlela adla ngayo.

Ngiyayibonga inkosikazi yami. Ngiyilokhu engiyikhona ngenxa yayo.

Find Love!

Men
Women