Usezoqala kabusha

By Drum Digital
05 April 2013

UTeko noFelicia bebebukeka bengabashadikazi abazihloniphayo kodwa endlini bekuyinkundla yamanqindi.

KUTHIWA okungapheli kuyahlola.

Obengunkosikazi wesihlabani ephila impilo ewubukhazikhazi engasweli lutho, izimoto zikanokusho, isithabathaba somuzi kanye nezindodla zemali ebhange.

Nakuba abantu babemhalela bembona ephila impilo emnandi, babengazi ukuthi ngaphakathi endlini akukho kulobu bukhazikhazi okungamlamulela.

Usanda kushada nomdlali waseswini weSundowns uTeko Modise, uFelicia Modise wavele wazibonela nje ukuthi ‘impilo emnandi’ izoba mfu-

shane kunaleyo ayethenjiswa uTeko ezifungweni zomshado.

Find Love!

Men
Women