Usothandweni u-Mo

By Drum Digital
19 October 2012

I-DRUM ivakashele lezi zithandani ezingamathe nolimi eMzansi - uMome noTall Ass Mo

KUYAPHITHIZELA  abantu nezimoto bayehla bayenyuka.

Umsindo wezimoto uvala izindlebe.

Lokhu sekwaba yi-nsakavukela umchilo wesidwaba lapha eMelville.

Kodwa njengoba sisondela lapho sizoshuthela ngakhona namuhla ekhaya  lesihlabani esingusomahlaya, siyancipha isiphithiphithi  kanjalo nomsindo uya ngokuphela.

Find Love!

Men
Women